Op 7 december vieren imkers de naamdag
van hun patroon Ambrosius. Wie was hij?

 

Ambrosius van Milaan werd geboren omstreeks het jaar 340 in het toenmalig Romeinse legerkamp in Trier. Hij heette toen nogValerius AureliusZijn vader, uit een aanzienlijk Romeins geslacht, was er generaal over de troepen die het Noordelijk Rijngebied moesten verdedigen tegen de invallen vanGermaanse stammen. Na de dood van zijn vader verhuisde hij met zijn moeder naar Rome, waar hij rechten studeerde. Na zijn studie volgde in 370 zijn benoeming tot gouverneur over Noord Italië; zijn zetel was Milaan.

In het jaar 374 ontstonder een ernstig conflict binnen de jonge Christengemeente aldaar en om uit de problemen te komen werd Ambrosius gevraagd te bemiddelen. Toen hij daarmee instemde werd hij unaniem totbisschop gekozen. Op 7 dec. werd hijachtereenvolgens gedoopt en tot priester en bisschop gewijd. Vanaf nu legde hij zich toe op de studie van de theologie; hij gaf al zijn bezittingen aan de armen en ging een eenvoudig en vroom leven leiden.

Van heinde en ver kwam men naar zijn preken luisteren; hij schreef vele liturgische liederen en hymnen, waarvan er nog steeds gebruikt worden.Binnen de kerk kreeg hij de titel Kerkvader.

Vanwege zijn dichterlijke welsprekendheid werd hij in verband met bijen gebracht.Bijen immers, in de mythen van die tijd, brengen de inspiratie van de goden over naar de mensen. Daarom kwam een bijenzwerm om zijn lippen zitten, toen hij nog in de wieg lag. Zo wordt hij altijd afgebeeld met mijter, bisschopsstaf enmet een bijenkorf.

 

Voor een uitgebreide beschrijving zie het artikel : Ambrosius, generaalszoon uit Trier:

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Ambrosius