Bij gelegenheid van haar 100 jarige bestaan organiseerde de Imkervereniging Nijmegen e.o. een Symposium over "Het bevorderen van drachtplanten in tuin en plantsoen". Het symposium werd bijgewoond door 100 deelnemers uit de imkerij maar ook overheden en belanghebbenden die zich met natuur bezighouden. Diverse sprekers spraken over bijenweide en biodiversiteit en het belang van bijen en vlinders daarbij.

Nijmegen 100 jaar

De boom rechts op de foto is de bijenboom, die aan de gemeente Nijmegen werd aangeboden. Het werd een bijzondere dag, die navolging verdient!
De Imkervereniging Nijmegen e.o. is een subvereniging van de NBV; telt 60 leden, samen goed voor 1000 volken. Voor een uitgebreider verslag klik op Symposium.