Het VN-milieuprogramma (UNEP) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat bijenvolken over de hele wereld worden bedreigd, Dit kan ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en voedselzekerheid. Invasieve exoten vormen een van de bedreigingen.

Het rapport belicht de meest recente wetenschappelijke inzichten over de rol en status van populaties van wilde en beheerde bijenvolken en analyseert mogelijke antwoorden op de vraag waarom het aantal bijen (wereldwijd de belangrijkste bestuivers) daalt en welke maatregelen mogelijk zijn om deze daling te stoppen. Het rapport merkt op dat daling van de bijenstand onder meer veroorzaakt wordt door aantasting van de leefgebieden, ziekten, invasieve soorten, toegenomen vervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Als bedreigende invasieve exoten worden genoemd de varroamijt (Varroa destructor), de mijt Tropilaelaps clareae, de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina).

Lees verder>

 

Drie nieuwe organisaties zijn toegetreden tot de Coalitie Hart voor Natuur: Sportvisserij Nederland met 570.000 leden, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (6.600 leden) en het Wandelplatform-LAW met twaalf aangesloten organisaties, waaronder de Wandelsportbond met 33.000 leden. Zij zijn het volstrekt niet eens met de desastreuze bezuinigingen die het kabinet ten aanzien van natuur wil doorvoeren. De kabinetsplannen vormden eerder aanleiding voor natuur- en milieuorganisaties om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de belangen van natuur en landschap te verdedigen.

Lees verder>

 

 

Gezonde bijen zijn belangrijk, niet alleen voor de productie van honing, maar ook voor de bestuiving van bijvoorbeeld fruitbomen. De laatste jaren is in tal van landen over de hele wereld melding gemaakt van een hogere bijensterfte. Om een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van dit wereldwijd hoge sterftecijfer heeft de Europese Commissie vandaag haar ideeën bekendgemaakt voor een reeks specifieke maatregelen. Tot nu toe hebben wetenschappelijke studies de exacte oorzaak noch de precieze omvang van het probleem kunnen achterhalen. De Commissie heeft al een aantal initiatieven genomen om de problemen in de bijensector aan te pakken en andere initiatieven staan gepland. De bijenteelt is een belangrijke bedrijvigheid in de EU. De Unie telt zo'n 700 000 imkers; voor de meesten onder hen is de bijenteelt een hobby. Het document dat vandaag is goedgekeurd, ondersteunt de inspanningen om oplossingen te vinden voor dit probleem.

De nieuwsbrief van Bijen@wur, december 2010 is uit.

Met onder andere het aantreffen van het Acute Bijen Paralyse Virus in Nederland. Lees verder >

 

De nieuwsbrief van Bijen@wur, november 2010 is uit met veel aandacht voor biodiversiteit. Lees verder >