Het VN-milieuprogramma (UNEP) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat bijenvolken over de hele wereld worden bedreigd, Dit kan ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en voedselzekerheid. Invasieve exoten vormen een van de bedreigingen.

Het rapport belicht de meest recente wetenschappelijke inzichten over de rol en status van populaties van wilde en beheerde bijenvolken en analyseert mogelijke antwoorden op de vraag waarom het aantal bijen (wereldwijd de belangrijkste bestuivers) daalt en welke maatregelen mogelijk zijn om deze daling te stoppen. Het rapport merkt op dat daling van de bijenstand onder meer veroorzaakt wordt door aantasting van de leefgebieden, ziekten, invasieve soorten, toegenomen vervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Als bedreigende invasieve exoten worden genoemd de varroamijt (Varroa destructor), de mijt Tropilaelaps clareae, de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina).

Lees verder>