Nederland heeft de grootste bijensterfte van Europa. Wat dit voor gevolgen zal hebben voor onze voedselketen, daarover maken natuurbeheerders zich grote zorgen. Wetenschappers en imkers uit de hele wereld zien landbouwgif als de belangrijkste oorzaak van de bijensterfte.


Maar in Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden niet als grootste probleem van de bijensterfte. En vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp op de Haagse politieke agenda, zo blijkt uit de uitzending van Zembla ´Moord op de honingbij´die zaterdagavond om 22.35 uur werd uitgezonden

Nederland doet geen onderzoek

In Nederland is het middel niet verboden. De belangrijkste adviseur van het Ministerie van Landbouw, bijenonderzoeker dr. T. Blacquiere van Plant Research International (PRI, onderdeel van de Wageningse Universiteit), maakt zich weinig zorgen over de pesticiden. In ZEMBLA zegt hij dat hij de invloed van pesticiden op bijen nooit heeft onderzocht. Volgens hem zijn er andere oorzaken van de bijensterfte: ‘Het komt door slechte imkers en door de varroamijt, een parasiet waar onze honingbij niet tegen is opgewassen.’

Maar imker K. van de Poel is het hier niet mee eens. Hij verloor tienduizenden bijen. De varroamijt is volgens hem niet de oorzaak, maar de pesticiden. Van de Poel: ‘Ik imker al vijftig jaar en ik ken een erkend expert bijenhouden, die het ook al jaren doet, ook zijn bijen zijn dood. Het is slecht vol te houden dat wij slechte imkers zijn.’

Lees compleet bericht>

Discussiëer mee...

De stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij heeft een boekje over bijen uitgebracht. Dit Cahier Bijen (84 pagina’s) beschrijft hoe de bijen (samen)leven en werken en welke belangrijke rol zij hebben als bestuivers. Niet alleen in de natuur, maar ook op onze akkers en in onze boomgaarden. Ook feiten en fictie over de zogenaamde ‘verdwijnziekte’ komen aan bod.

Lees verder...

 

Op 7 december vieren imkers de naamdag
van hun patroon Ambrosius. Wie was hij?

Ambrosius van Milaan werd geboren omstreeks het jaar 340 in het toenmalig Romeinse legerkamp in Trier. Hij heette toen nogValerius AureliusZijn vader, uit een aanzienlijk Romeins geslacht, was er generaal over de troepen die het Noordelijk Rijngebied moesten verdedigen tegen de invallen vanGermaanse stammen. Na de dood van zijn vader verhuisde hij met zijn moeder naar Rome, waar hij rechten studeerde. Na zijn studie volgde in 370 zijn benoeming tot gouverneur over Noord Italië; zijn zetel was Milaan.

 

In het jaar 374 ontstonder een ernstig conflict binnen de jonge Christengemeente aldaar en om uit de problemen te komen werd Ambrosius gevraagd te bemiddelen. Toen hij daarmee instemde werd hij unaniem totbisschop gekozen. Op 7 dec. werd hijachtereenvolgens gedoopt en tot priester en bisschop gewijd. Vanaf nulegde hij zich toe op de studie van de theologie; hij gaf al zijn bezittingen aan de armen en ging een eenvoudig en vroom leven leiden.Van heinde en ver kwam men naar zijn preken luisteren; hij schreef vele liturgische liederen en hymnen, waarvan er nog steeds gebruikt worden.Binnen de kerk kreeg hij de titel Kerkvader.
Vanwege zijn dichterlijke welsprekendheid werd hij in verband met bijen gebracht.Bijen immers, in de mythen van die tijd, brengen de inspiratie van de goden over naar de mensen. Daarom kwam een bijenzwerm om zijn lippen zitten, toen hij nog in de wieg lag. Zo wordt hij altijd afgebeeld met mijter, bisschopsstaf enmet een bijenkorf.

Voor een uitgebreide beschrijving zie het artikel : Ambrosius, generaalszoon uit Trier:

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Ambrosius

 

 

Op 7 december vieren imkers de naamdag
van hun patroon Ambrosius. Wie was hij?

 

Ambrosius van Milaan werd geboren omstreeks het jaar 340 in het toenmalig Romeinse legerkamp in Trier. Hij heette toen nogValerius AureliusZijn vader, uit een aanzienlijk Romeins geslacht, was er generaal over de troepen die het Noordelijk Rijngebied moesten verdedigen tegen de invallen vanGermaanse stammen. Na de dood van zijn vader verhuisde hij met zijn moeder naar Rome, waar hij rechten studeerde. Na zijn studie volgde in 370 zijn benoeming tot gouverneur over Noord Italië; zijn zetel was Milaan.

In het jaar 374 ontstonder een ernstig conflict binnen de jonge Christengemeente aldaar en om uit de problemen te komen werd Ambrosius gevraagd te bemiddelen. Toen hij daarmee instemde werd hij unaniem totbisschop gekozen. Op 7 dec. werd hijachtereenvolgens gedoopt en tot priester en bisschop gewijd. Vanaf nu legde hij zich toe op de studie van de theologie; hij gaf al zijn bezittingen aan de armen en ging een eenvoudig en vroom leven leiden.

Van heinde en ver kwam men naar zijn preken luisteren; hij schreef vele liturgische liederen en hymnen, waarvan er nog steeds gebruikt worden.Binnen de kerk kreeg hij de titel Kerkvader.

Vanwege zijn dichterlijke welsprekendheid werd hij in verband met bijen gebracht.Bijen immers, in de mythen van die tijd, brengen de inspiratie van de goden over naar de mensen. Daarom kwam een bijenzwerm om zijn lippen zitten, toen hij nog in de wieg lag. Zo wordt hij altijd afgebeeld met mijter, bisschopsstaf enmet een bijenkorf.

 

Voor een uitgebreide beschrijving zie het artikel : Ambrosius, generaalszoon uit Trier:

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Ambrosius

 

9 nov 2010
Onderdeel: Plant Research International


Er is door CH Dronten studente Adindah Visser en bijen@wur onderzoek gedaan naar de risico’s voor bijen van het insecticide imidacloprid in oppervlaktewater. Aan de hand van sterftegegevens die imkers hebben doorgegeven aan bijen@wur is onderzocht of er verband is tussen imidacloprid in het milieu en wintersterfte van bijen bij imkers.